Konferencja w sprawach podatkowych // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1932, nr 16/17, s.

Konferencja w sprawach podatkowych 1