Warunki stworzenia w Gdyni rynku handlowego i rozdzielczego dla owoców // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1933, nr 1, s. 11-13

Warunki stworzenia w Gdyni rynku handlowego i rozdzielczego dla owoców