Działalność polskiej floty handlowej w roku 1935 w ujęciu statystycznem // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1936, nr 4, s. 14-15

Działalność polskiej floty handlowej w roku 1935 w ujęciu statystycznem