Ruch budowlany w Gdyni w IV kwartale 1935 r. // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1936, nr 4, s. 15

Ruch budowlany w IV kwartale 1935 r.