Granica przystani morskiej

Granica terytorialna obszaru przystani morskiej, określona przez właściwego terytorialnie dyrektora Urzędu Morskiego

Literatura: Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdynia 2009.

Galeria