Elewator

Urządzenie do wyładunku i załadunku materiałów (ładunków sypkich). Wyróżnia się elewatory pneumatyczne (podnoszą ładunek w pionie za pomocą ssaw) i mechaniczne (podnoszą ładunek w pionie za pomocą kubłów)

Literatura: Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdynia 2009.

Galeria