Fabryka Wyrobów Bursztynowych Piotra Trześniaka // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 33, s. 6. – Il.

Fabryka Wyoibów Bursztynowych Piotra Trzesniaka