Fantastyczne brednie o rozruchach na Pomorzu i w Gdyni / (o) // Gazeta Gdańska. – 1932, nr 123, s. 1

Fantastyczne brednie o rozruchach na Pomorzu i w Gdyni