Meteorologia, [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1933-1934 / redagował Bolesław Polkowski Kierownik Referatu Statystycznego. – Gdynia: Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu, 1934

Meteorologia, [W:} Rocznik Statystyczny Gdyni 1933-1934 / redagował Bolesław Polkowski Kierownik Referatu Statystycznego. - Gdynia: Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu, 1934