F[irma]. Józef Fetter // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1931, z. 9, s. 21

Sp. Akc. "Morze Północne" // Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1931, z. 9, s. 21