Rekordy pracy portu gdyńskiego // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1931, z,. 9, s. 21

Rekordy pracy portu gdyńskiego // Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1931, z. 931, z. 9, s. 21