GDAŃSK SOPOT GDYNIA // Joanna Kruszewska, Zofia Cudny. – Pascal : Warszawa 2017. – s. 192