Gdynia a eksport czeski / (sim) // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 114, s. 7

Gdynia a eksport czeski