Gdynia, jako ośrodek turystyczny / L.G. // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1934, nr 13, s. 5-6

Gdynia, jako ośrodek tuystyczny