Konferencja w sprawie wykonana ustawy o opłatach stemplowych w portach polskich // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1934, nr 13, s. 8

Konferencja w sprawie wykonana ustawy o opłatach stemplowych w portach polskich