Gdynia / Piotr Wysocki // Biuletyn Gospodarczy. – 1934, z. 3, s. 16-21. – Il.