Giełda owocowa w porcie polskim // Biuletyn Gospodarczy. – 1934, z. 3, s. 37-39