Z żeglugi rzecznej // Biuletyn Gospodarczy. – 1934, z. 3, s. 10