Gdynia potrzebuje nowych terenów dla swej rozbudowy. Nasz wywiad z Komisarzem Rządu Sokołem // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 33, s. 2

Gdynia potrzebuje nowych terenów dla swej rozbudowy. Nasz wywiad z Komisarzem Rządu Sokołem