Gdynia. Przyczynek do opracowania planu miasta / Juljan Rummel // Morze. – 1924, nr 2, s. 3

Gdynia. Przyczynek do opracowania planu miasta // Morze. - 1924, nr 2, s. 3Gdynia. Przyczynek do opracowania planu miasta // Morze. - 1924, nr 2, s. 3