Gdynia w okresie okupacji

Gdynia w Okresie Okupacji
Gdynia w Okresie Okupacji

Prezentowane zdjęcia pochodzą ze Zbioru fotografii miasta i portu w Gdyni, przechowywanym  przez Archiwum Państwowe w Gdańsku, Oddział w Gdyni. W zbiorze tym znajdują się m.in. zdjęcia niemieckie, wykonane przez okupacyjne władze administracyjne miasta: Oberbürgermeister der Stadt Gotenhafen, Stadtbauverwaltung Gotenhafen (Nadburmistrz Miasta Gdyni, Miejski Urząd Budowlany) w Gdyni w latach 1939-1944 najprawdopodobniej w celach inwentaryzacyjno-katastralnych.
Są one częścią kart inwentarzowych obejmujących poszczególne nieruchomości położone w Gdyni. Każda z kart zawiera fotografię oraz podstawowe informacje dot. charakteru obiektu, a na odwrocie karty doklejona jest koperta papierowa, w której znajdują się negatyw oraz sporadycznie dodatkowe odbitki pozytywowe. Po zakończeniu wojny dokumentacja ta została przejęta przez Zarząd Miasta w Gdyni, po czym przekazana do Archiwum Państwowego w Gdańsku.