Organizacja Handlu Eksportowo-Importowego drogą morską w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 7, s. 2-3. – Il.

ac