Gdynia w prasie obcej. Gdynia rywalką portów Morza Północnego // 1939,z dnia 5 marca, s. 1