Lwowski Zespół Rewellersów “Eryana” // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 170, s. 7