Gdynia zbrojna / K.W. // Kurier Gdyński. – 1992, nr 1, s. 5. – Il.

Gdynia zbrojna / K.W. // Kurier Gdyński. - 1992, nr 1, s. 5. - Il.