Gdyński rynek towarów kolonjalnych // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1936, nr 64, s. 4

Gdyński rynek towarów kolonjalnych