W sprawie firmy “PODLARANT” // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1936, nr 64, s. 4

W sprawie firmy "Podlarant"