“Gen. S. Popławski”, “Lenino” i “Lewant II” – sprzedane // Kurier Gdyński. – 1992, nr 1, s. 1, 2