Geografia biedy / Urszula Szymańska // Kurier Gdyński. – 1992, nr 3. – Il.