Gmach sądów w Gdyni / Zbigniew Karpiński, Tadeusz Sieczkowski, Roman Sołtyński // Architektura i Budownictwo.- 1938, nr 2, s. 43-40. – Il., rys.

Gmach Sądów w Gdyni