Gmach sanitariatu portowego w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1939, nr 4, s. 17