Goście francuscy w porcie rybackim // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1934, nr 13, s. 24

Goście francuscy w porcie rybackim