Kradzieże części rowerowych // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 34, s. 6