Gotenhafen. Hafen und Reede. Ostsee Deutsche Kuste

Mapa morska obejmująca obszar portu gdyńskiego z najbliższą okolicą

Układ przestrzenny portu oddaje stan rzeczywisty z widocznymi zmianami wprowadzonymi przez Niemców opisanymi w poz. 39 oraz dodatkowo z widocznym zarysem budowli zakładów torpedowych na Kępie Oksywskiej. Na morskim obszarze mapy podano głębokości dna oznaczone cyframi i izobatami. Umieszczono oznakowanie nawigacyjne typu: światła, nabieżniki, pławy. Żółtym tuszem, odręcznie uzupełniono znaki świateł w porcie. Na planie widoczne są małe pieczątki: Baggerschuttstelle [wysypiska], Wrack Blk Grp [wrak oznaczony światłem].

Oberkomando der Kriegsmarine, 1940, korekty 25.09.1941, 23.07.1942, 26.01.1943. Berlin, 1943. Skala 1: 1 0 000, podziałka liniowa. Druk barwny, język niemiecki, 69 x 102,5 cm.

Literatura:

Galeria