Harcerstwo w Gdyni w latach (1945-1950) / Dariusz Małszycki // Rocznik Gdyński. – 2009, nr 21, s. [122]-149

Harcerstwo w Gdyni w latach (1945-1950)