Import bawełny przez Gdynię / (sec) // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 33, s. 2

Import bawełny przez Gdynię