Zabudujmy Gdynię

T. Jędrzejewski // Codzienna Gazeta Handlowa 1933, nr 21, s. 5

Download (PDF, 287KB)