Istotnie reprezentacyjny lokal // Gazeta Gdańska. -1938, nr 24. s. 11

Istotnie reprezentacyjny lokal // Gazeta Gdańska. -1938, nr 24. s. 11