Jantar

Jantar
Jantar

JANTAR. ORGAN INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO. PRZEGLĄD KWARTALNYCH ZAGADNIEŃ NAUKOWYCH POMORSKICH I BAŁTYCKICH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM HISTORII, GEOGRAFII, EKONOMII REGIONU BAŁTYCKIEGO
Pierwszy zeszyt Jantara ukazał się w marcu 1937 roku… Dominujące miejsce w Jantarze zajmowała problematyka historyczna. Z Jantarem współpracowali też autorzy obcy … Sfera ich zainteresowań koncentrowała się, przede wszystkim na związkach historycznych i aktualnych ich krajów z polityką bałtycką lub krajami bałtyckimi… Jantar miał służyć ugruntowaniu wiedzy o wartości Wielkiego Pomorza, gromadzić i szerzyć wiadomości, co do więzi łączących Polskę przez ziemie pomorskie z całym regionem bałtyckim. Jantar łączył cechy pisma naukowego o profilu historycznym z cechami periodyku fachowego z zakresu gospodarki morskiej, obliczonego na służebną rolę wobec określonych potrzeb politycznych i gospodarczych…. Jantar –
poświęcony, problematyce morskiej i pomorskiej – był pierwszym poważnym periodykiem morskim w Polsce …
W. Pelpliński, Problematyka Kwartalnika Instytutu Bałtyckiego „Jantar” (1927-1939 i 1946-1949), „Zapiski Historyczne”, 1982, t. XLVII, s. [63]-74

Jantar
Jantar