Strzelanie okręgowe Bractwa Kurkowego odbędzie się 5 i 6 sierpnia w Gdynia // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 170, s. 7