“Kaszuba” nie będzie naprawiony // Gazeta Gdańska. – 1926, nr 4, s. 5