Komercjalizacja portu gdyńskiego // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1938, nr 3, s. 1-3. – Il.

Komercjalizacja portu gdyńskiego