Następne aukcje owocowe “Gdyńskich Targów Owocowych” w Gdyni // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1936, nr 64, s. 4

Następne aukcje owocowe "Gdyńskich Targów Owocowych" w Gdyni