Konferencja w sprawie projektu ustawy o pracy robotników portowych // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 8, s. 33

Konferencja w sprawie projektu ustawy o pracy robotników portowych-08-33