Konkurs otwarty lokalny na opracowanie bloków robotniczych // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 27, s. 7

Konkurs otwarty lokalny na opracowanie bloków robotniczych