Kto pożyczy złozy kaucji 500, – zł za posadę ekspedientki w składzie spożywczym i towarów krótkich lub do prac domowych – pierwszeństwo: umiejące szyć. – K u p i ę maszynę do wyrobu dachówek cementowych // Gazeta Gdyńska. – 1939

Kto pożyczy   złozy kaucji 500, - zł za posadę ekspedientki w składzie spożywczym i towarów krótkich   lub   do   prac domowych - pierwszeństwo: umiejące szyć. -   K u p i ę   maszynę do wyrobu dachówek cementowych // Gazeta Gdyńska. - 1939