Kupiec kossowski nabrał swych kolegów // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 19, s. 6