Przytrzymany za handel domokrążny // Dziennik gdyński. – 1930, z dnia 26 lutego, s. 3