KURSY STENOGRAFII FRANCISZKI NIEWIADOMSKIEJ koncesjonowane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu, rozpoczynają w dniu 1 lutego br. nowe komplety KURS CZTEROMIESIĘCZNY. System Jana Gumińskiego, stosowany w biurze stenograficznym Sejmu i Senatu; — n a d a j e się na wszystkie języka. –

KURSY STENOGRAFII  FRANCISZKI NIEWIADOMSKIEJ koncesjonowane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu, rozpoczynają w dniu 1 lutego br. nowe komplety KURS CZTEROMIESIĘCZNY. System Jana Gumińskiego, stosowany w biurze stenograficznym Sejmu i Senatu; --- n a d a j e  się na wszystkie języka. -