Linja kolejowa Śląsk – Gdynia. Szczegóły tymczasowej eksploatacji // Gazeta Gdyńska. – 1933, nr 54, s. 8. – Il.

Linja kolejowa Śląsk - Gdynia. Szczegóły tymczasowej eksploatacji